خانه / کارشناسی / آموزش فنون کشتی / آموزش فن کول انداز

آموزش فن کول انداز

بازدیدها: 141

 آموزش فن کول انداز در کشتی آزاد و فرنگی

کول‌انداز، مهارتى است که کشتى‌گير مجرى در گارد موافق يا مخالف، با گرفتن يک دست حريف در حالت‌هاى مختلف، از داخل يا از خارج، به روش‌هاى متنوع مانند چرخشى – پرتابي، استارتى – انفجارى و يا قدرتي، در موقعيت تهاجمى و يا تدافعي، با انداختن حريف به روى شانه و يا بازوى خود و بردن کمر و يا نشيمنگاه خود به زير مرکز ثقل بدن حريف، او را از بالاى کول خود به روى تشک به گونه‌اى پرتاب مى‌کند که مستقيماً به روى پل رود.

کول‌انداز در گارد موافق، چرخشى – پرتابى از بالا، با انداختن حريف به روى شانه، اجراء از داخل

۱-طريقهٔ گرفتن:

هنگامى که دو کشتى‌گير در گارد موافق، به حالت يک دست گردن يا يک دست کمر باهم سرشاخ شده‌اند، کشتى‌گير مجرى دست گارد حريف را که به زير بغل دست غيرگارد خود قرار دارد محکم مى‌گيرد.

۲-روش اجراء:

بعد از گرفتن دست حريف به‌طور محکم، در حالى که پاى گارد مجرى روبه‌روى پاى گارد حريف قرار دارد، پاى غيرگارد خود را نيز به پشت پاى گارد خود قرار مى‌دهد به‌طورى‌که پاها به حالت نيمه‌خميده در مى‌آيند و سپس با کشش بالاتنهٔ حريف به طرف پائين سعى در خم کردن حريف مى‌کند تا به اين وسيله فضائى براى چرخش کمر و نشيمنگاه مجرى به زير مرکز ثقل بدن حريف ايجاد شود و در همين لحظه با راست کردن پاها و کشش حريف به طرف پائين و وارد ساختن ضربهٔ کمر و نشيمنگاه به زير بدن حريف، او را به گونه‌اى پرتاب مى‌کند تا مستقيماً به روى پل رود.

۳-نتيجه‌گيرى:

فن، کول‌انداز در گارد موافق، چرخش – پرتابى از بالا، پل‌شکن در حالت يک دست کمر اگر با زيبائى اجراء شود پنج امتياز فنى و اگر فقط حريف به‌طور مستقيم به روى پل رود، سه امتياز فنى و اگر غيرمستقيم به پل رود، دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را از پهلو در حالت يک دست کمر به‌طور کامل اجراء نمايد، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل – کول‌انداز در گارد موافق، چرخش – پرتابى از بالا، پل‌شکن در حالت يک دست کمر) و در صورتى‌که مجرى به بالاى سر حريف رفته، در حالت يک دست و گردن، عمل پل‌شکن را کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل – کول‌انداز در گارد موافق، چرخشى – پرتابى از بالا، پل‌شکن از بالاى سر).

 

 کول‌انداز در گارد موافق، چرخش – پرتابى از بالا، پل‌شکن در حالت يک دست کمر

کول‌انداز در گارد موافق، چرخشى – پرتابى از بالا، پل‌شکن از بالاى سر


کول‌انداز در گارد موافق، چرخش – پرتابى از پهلو، با انداختن حريف روى بازو (اجراء از داخل)

۱- طريقهٔ گرفتن:

هنگامى که دو کشتى‌گير در گارد موافق به حالت يک دست گردن يا يک دست کمر باهم سرشاخ شده‌اند، کشتى‌گير مجرى دست گارد حريف را که زيربغل دست غيرگارد او قرار دارد محکم مى‌گيرد.

۲- روش اجراء:

مجرى با قرار دادن پاى گارد خود روبه‌روى پاى گارد حريف، با کشش حريف به‌طرف پائين سعى مى‌کند که او را خم کند و فضائى براى چرخش در زير بدن او ايجاد نمايد. سپس با قرار دادن پاى غيرگارد خود به پشت پاى گارد خود و با بردن کمر و نشيمنگاه خود به زير مرکز ثقل بدن حريف با يک عمل نيم‌چرخش، حريف را به روى بازوى دست گارد خود مى‌اندازد و با کشش بالاتنهٔ حريف به‌طرف پائين و ضربهٔ کمر و نشيمنگاه خود به زير مرکز ثقل بدن حريف، او را از پهلو به گونه‌اى پرتاب مى‌کند که مستقيماً به روى پل رود.

۳- نتيجه‌گيرى:

با اجراء فن، کول‌انداز در گارد موافق، چرخش – پرتابى از پهلو، با انداختن حريف روى بازو (اجراء از داخل) حريف اگر مستقيم به روى پل رود، سه امتياز فنى و اگر غيرمستقيم به پل رود، دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و در صورتى‌که، مجرى عمل پل‌شکن را کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل – فن کول‌انداز در گارد موافق، چرخش – پرتابى از پهلو، با انداختن حريف روى بازو – اجراء از داخل).

فن کول‌انداز در گارد موافق، چرخش – پرتابى از پهلو، با انداختن حريف روى بازو (اجراء از داخل)


کول‌انداز در گارد مخالف، چرخشى – پرتابي، اجراء از بيرون

۱- طريقهٔ گرفتن:

هنگامى که دو کشتى‌گير در گارد مخالف، باهم سرشاخ شده‌اند، کشتى‌گير مجرى دست گارد حريف را به حالت يک دست دو دست محکم در اختيار مى‌گيرد.

۲- روش اجراء:

مجرى با کشيدن حريف به‌طرف پائين سعى مى‌کند حريف را خم کند تا به اين وسيله فضائى براى نفوذ و چرخش به زير مرکز ثقل بدن حريف ايجاد شود و سپس با قرار دادن پاى گارد خود به جلوى پاى غيرگارد حريف (پاى دور حريف) و بردن کمر و نشيمنگاه خود به زير بدن حريف با پاهاى نيمه‌خميده، او را به روى بازوى خود مى‌اندازد و در يک لحظه به‌طور همزمان با راست کردن پاهاى نيمه‌خميدهٔ خود و کشيدن حريف به‌طرف پائين و وارد آوردن ضربهٔ کمر و نشيمنگاه خود به زير مرکز ثقل بدن حريف، او را به گونه‌اى پرتاب مى‌کند که مستقيماً از بالا به روى پل مى‌رود.

۳- نتيجه‌گيرى:

با اجراء فن،‌ کول‌انداز در گارد مخالف، چرخشى – پرتابي، اجراء از بيرون، حالت يک دست دو دست، اگر حريف مستقيم به روى پل رود، سه امتياز فنى و اگر غيرمستقيم به پل رود، دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و در صورتى‌که مجرى عمل پل‌شکن را کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل – فن‌کول‌انداز در گارد مخالف، چرخشى – پرتابي، اجراء از بيرون، حالت يک دست دو دست).

Koolandaz4

فن ‌کول‌انداز در گارد مخالف، چرخشى – پرتابي، اجراء از بيرون، حالت يک دست دو دست

درباره‌ی admin

حتما ببینید

دانلود کتاب آموزش کشتی- ناصر نوربخش

بازدیدها: 2714 دانلود کتاب آموزش کشتی- ناصر نوربخش

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *