خانه / سازندگان / مربیان سازنده / اسامی مربیان برتر کشتی آزاد و فرنگی در سال ۹۳-۹۲

اسامی مربیان برتر کشتی آزاد و فرنگی در سال ۹۳-۹۲

بازدیدها: 5639

 اسامی مربیان برتر کشتی آزاد و فرنگی در سال ۹۳-۹۲

 به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی و طبق عملکرد مربیان سازنده مربیان سازنده کشور انتخاب شدند.

 

کشتی آزاد بزرگسالان:

ردیف استان نام مربی امتیاز در رده بزرگسالان امتیاز در رده جوانان امتیاز در رده نوجوانان مجموع امتیاز
۱ مازندران علی شکری ۲۷۴ ۸۳ ۲۵ ۳۸۲
۲ مازندران علی خدایی ۱۵۶ ۴۰ ۳۷ ۲۳۳
۳ مازندران عزیز واگذاری ۱۲۹ ۳۳ ۰ ۱۶۲
۴ مازندران مجید محمدی ۱۱۷ ۰ ۰ ۱۱۷
۵ مازندران حسین نقیبی ۱۱۲ ۱۷۷ ۹۵ ۳۸۴
۶ تهران اکبر فلاح ۹۰ ۶۰ ۴۵ ۱۹۵


کشتی فرنگی بزرگسالان:

ردیف استان نام مربی امتیاز در رده بزرگسالان امتیاز در رده جوانان امتیاز در رده نوجوانان مجموع امتیاز
۱ فارس محمد علی چمیانی ۳۶۴ ۲۰۹ ۳۲۱ ۸۹۴
۲ قم روح اله میکائیلی ۲۵۵ ۲۰۸ ۱۹۱ ۶۵۴
۳ خوزستان مهرزاد اسفندیاری فر ۲۳۷ ۰ ۰ ۲۳۷
۴ مازندران هاشم میرزاده ۱۵۴ ۸۲ ۶۴ ۳۰۰
۵ مازندران بختیار تقوی نیا ۱۳۷ ۲۰۲ ۷۲ ۴۱۱
۶ مازندران مجید رمضانی ۹۲ ۱۷۲ ۵ ۲۶۹

 

 

 

 

 

 

 


 

 

کشتی آزاد جوانان

ردیف استان نام مربی امتیاز در رده بزرگسالان امتیاز در رده جوانان امتیاز در رده نوجوانان مجموع امتیاز
۱ مازندران حسین نقیبی ۱۱۲ ۱۷۷ ۹۵ ۳۸۴
۲ مازندران علی شکری ۲۷۴ ۸۳ ۲۵ ۳۸۲
۳ تهران اکبر فلاح ۹۰ ۶۰ ۴۵ ۱۹۵
۴ تهران محمود درویش ۴ ۶۰ ۲۴ ۸۸
۵ مازندران محمود حسن نیا ۸۶ ۴۵ ۸۸ ۲۱۹
۶ تهران مهدی قاسمی جو ۰ ۴۵ ۱۲۸ ۱۷۳

کشتی فرنگی جوانان

ردیف استان نام مربی امتیاز در رده بزرگسالان امتیاز در رده جوانان امتیاز در رده نوجوانان مجموع امتیاز
۱ فارس محمد علی چمیانی ۳۶۴ ۲۰۹ ۳۲۱ ۸۹۴
۲ قم روح اله میکائیلی ۲۵۵ ۲۰۸ ۱۹۱ ۶۵۴
۳ مازندارن بختیار تقوی نیا ۱۳۷ ۲۰۲ ۷۲ ۴۱۱
۴ مازندران مجید رمضانی ۹۲ ۱۷۲ ۵ ۲۶۹
۵ تهران بهروز حضرتی پور ۲۴ ۱۱۱ ۲۸ ۱۶۳
۶ خوزستان میر حسین قیطاسی ۰ ۹۲ ۱۲۱ ۲۱۳

 


کشتی آزاد نوجوانان

ردیف استان نام مربی امتیاز در رده بزرگسالان امتیاز در رده جوانان امتیاز در رده نوجوانان مجموع امتیاز
۱ تهران مهدی قاسمی جو ۰ ۴۵ ۱۲۸ ۱۷۳
۲ مازندران محمود حسن نیا ۸۶ ۴۵ ۸۸ ۲۱۹
۳ مازندران حسین نقیبی ۱۱۲ ۱۷۷ ۹۵ ۳۸۴
۴ تهران اکبر فلاح ۹۰ ۶۰ ۴۵ ۱۹۵
۵ مازندران محمد حسین دباغی ۴۸ ۰ ۴۳ ۹۱
۶ مازندران ستار صرفه جو ۰ ۰ ۴۲ ۴۲

 


کشتی فرنگی نوجوانان

ردیف استان نام مربی امتیاز در رده بزرگسالان امتیاز در رده جوانان امتیاز در رده نوجوانان مجموع امتیاز
۱ فارس محمد علی چمیانی ۳۶۴ ۲۰۹ ۳۲۱ ۸۹۴
۲ خوزستان فرزاد ایمان علی زاده ۰ ۰ ۲۱۱ ۲۱۱
۳ قم روح اله میکائیلی ۲۵۵ ۲۰۸ ۱۹۱ ۶۵۴
  خوزستان میر حسین قیطاسی ۰ ۹۲ ۱۲۱ ۲۱۳
۳ تهران پیمان مرادی ۴۰ ۴۰ ۸۰ ۱۲۴
۵ مازندران بختیار تقوی نیا ۱۳۷ ۲۰۲ ۷۲ ۴۱۱

 نفر برتر در رشته کشتی آزاد در تمامی رده های سنی  

استان نام مربی امتیاز در رده بزرگسالان امتیاز در رده جوانان امتیاز در رده نوجوانان مجموع امتیاز
مازندران حسین نقیبی ۱۱۲ ۱۷۷ ۹۵ ۳۸۴


نفر برتر در رشته کشتی فرنگی در تمامی رده های سنی  

استان نام مربی امتیاز در رده بزرگسالان امتیاز در رده جوانان امتیاز در رده نوجوانان مجموع امتیاز
فارس محمد علی چمیانی ۳۶۴ ۲۰۹ ۳۲۱ ۸۹۴


قوانین و ضوابط انتخاب مربیان برتر

با هدف تحقق مفاد بند پانزده از ماده سوم اساسنامه فدراسیون ‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب هیات وزیران مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۱۱ و نظر به ضرورت ارزشیابی از عملکرد سالانه کشتی‌گیران و مربیان سازنده‌ی کشور، بر مبنای سیاست‌های فنی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران، همچنین قدردانی و توجه به فعالیت‌ها و زحمات کشتی‌گیران و مربیان سازنده‌ در اجرای قوانین و ضوابط فنی مندرج در فرآیند انتخاب تیم‌های ملی کشتی کشور، «طرح رتبه‌بندی مربیان سازنده و کشتی‌گیران برتر کشور در هر سال فنی» بر مبنای مفاد جدول و بندهای ذیل ارائه می‌شود:
الف: تعیین مربیان سازنده‌ی برتر سال در کشتی آزاد و فرنگی(به تفکیک)
۱- مبنای تعیین مربیان سازنده، اعلام کشتی‌گیران ذیربط، تایید هیات کشتی استان مربوطه، و در نهایت تایید کمیته مربیان کشتی کشور خواهد بود.(مستند و مکتوب)
۲- مربی سازنده‌ی برتر در هر رده سنی و در هر رشته مربی سازنده‌ای است که جمع امتیازات کسب شده کشتی‌گیران وی در هر رقابت اعم از داخلی یا خارجی(برمبنای جدول ذیل) بعلاوه امتیازات فنی مبتنی بر جایگاه فنی رقابت‌های ذیربط در جدول مذکور، از سایر مربیان سازنده‌ در آن رده سنی و در هر رشته در یک سال فنی برتر باشد.

 

ردیف نوع رقابت

امتیاز مبتنی بر جایگاه فنی

هر رقابت

توضیحات
۱ المپیک ۱۲ امتیاز حضور هر کشتی‌گیر در این رقابت برای کشتی‌گیر مذکور  و  مربی ذیربط
۲ جهانی ۱۰ //
۳ بازی‌های آسیایی ۸ //
۴ جام جهانی ۸ //
۵ آسیایی ۷ //
۶ تورنمنت تدارکاتی درجه یک ۶ //
۷ تورنمنت تدارکاتی درجه دو ۵ //
۸ تونمنت‌های تدارکاتی درجه ۳ به بعد ۴ //
۹ قهرمانی کشور ۸ //
۱۰ انتخابی تیم ملی نهایی ۸ //
۱۱ جام تختی و یادگار امام(ره) ۱۰ //
۱۲ رقابت‌های عمومی ۵ //
۱۳ رقابت‌های پهلوانی کشور(بی‌وزن) ۸ //
۱۴ رقابت‌های انتخابی استان برای حضور در قهرمانی کشور ۴ امتیاز حضور هر کشتی‌گیر در این رقابت برای کشتی‌گیر مذکور  و  مربی ذیربط
رقابت‌های انتخابی استان برای حضور در رقابت‌های عمومی کشور(اپن) ۴ امتیاز حضور هر کشتی‌گیر در این رقابت برای کشتی‌گیر مذکور  و  مربی ذیربط

۳- مربیان سازنده‌ای مشمول امتیازات حاصل از رتبه‌بندی فوق‌الذکر خواهند شد که حداقل دارای یک کلاس فعال در رشته‌ی کشتی(آزاد و فرنگی) ذیربط، در یکی از رده‌های سنی( نونهالان-نوجوانان-جوانان-بزرگسالان) در استان مربوطه باشند. مستند مرتبط با این بند می‌باید به تایید هیات کشتی استان ذیربط، و در نهایت کمیته مربیان کشتی کشور برسد.
۴- محدوده زمانی تعیین مربیان سازنده‌ی برتر کشور یک سال فنی خواهد بود. هر سال فنی از ابتداء رقابت های استانی مرتبط با رقابت‌های قهرمانی کشور آغاز، و تا انتهای رقابت‌های المپیک، یا جهانی، و یا بازی‌های آسیایی در سال بعد ادامه دارد.
۵- مربیان سازنده برتر در هر رده سنی و در هر رشته(آزاد و فرنگی) به تفکیک معرفی خواهند شد.
۶- بمنظور تشویق هریک از مربیان سازنده برتر در هر رده سنی و در هر رشته در انتهای هر سال فنی، معادل ده سکه طلا به مربی ذیربط تعلق خواهد گرفت. هریک از مربیان برتر یاد شده به همراه تیم‌های اعزامی به تورنمنت‌های بین‌المللی، در رده سنی و رشته‌ی کشتی مرتبط اعزام خواهند شد. مربیان سازنده‌ی برتری که در رتبه‌های دوم و سوم در هر رده سنی در دو رشته آزاد و فرنگی قرار می‌گیرند ضمن معرفی عمومی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
۷- مربیان سازنده‌ برتر سال در تمامی رده‌های سنی و در دو رشته آزاد و فرنگی به تفکیک، به مدت یکسال (۱۲ ماه) پس از اتمام سال فنی، ماهانه مبلغ بیست میلیون ریال( بعنوان حق‌الزحمه آموزشی) از فدراسیون کشتی دریافت می‌نمایند.
۸- مربیان سازنده‌ی برتر موضوع بند هفت فوق الذکر که سه سال پیاپی در جایگاه مربی سازنده‌ی برتر سال کشتی کشور در رشته کشتی آزاد یا فرنگی(به تفکیک) قرار می‌گیرند، بمدت ۱۰سال از امتیاز حق‌الزحمه آموزشی مذکور از سوی فدراسیون کشتی بهره‌مند خواهند شد.

ب: چگونگی رتبه‌بندی کشتی‌گیران برتر سال در رده‌ی سنی بزرگسالان در دو رشته‌ی آزاد و فرنگی(به تفکیک)
۱- تعیین کشتی‌گیران برتر هر وزن و در هر رشته(‌آزاد و فرنگی به تفکیک)، بر مبنای کسب امتیازات حاصل از جایگاه فنی حضور در هر رقابت بر مبنای جدول فوق‌الذکر، بعلاوه امتیازات ناشی از نتایج فنی حاصل از فعالیت کشتی‌گیر ذیربط در رقابت‌های مندرج در جدول فوق‌الذکر برای وی، صورت می‌پذیرد.
۲- محدوده زمانی تعیین کشتی‌گیران برتر هر وزن در هر رشته (آزاد و فرنگی به تفکیک) در کشور، یک سال فنی خواهد بود. هر سال فنی از ابتداء رقابت های استانی مرتبط با رقابت‌های قهرمانی کشور آغاز، و تا انتهای رقابت‌های المپیک، یا جهانی، و یا بازی‌های آسیایی در سال بعد ادامه دارد.
۳- کشتی‌گیران برتر هر وزن در هر رشته (آزاد و فرنگی به تفکیک) در رده سنی بزرگسالان پس از اتمام هر سال فنی، معادل ۵ سکه طلا جایزه دریافت می‌نماید.
۴- کشتی‌گیر برتر هر سال فنی در دو رشته آزاد و فرنگی به تفکیک، بر مبنای امتیازات اخذ شده مذکور، معادل ۳۰ سکه طلا جوائز دریافت خواهد نمود.

ج- فدراسیون کشتی(واحد روابط عمومی) ضمن اعلام عمومی مربیان سازنده‌ و کشتی‌گیران برتر پس از اتمام هر سال فنی طی مراسمی خاص، نتایج حاصل از رتبه‌بندی یاد شده را به فدراسیون جهانی کشتی اعلام خواهد نمود.
د- فدراسیون کشتی( کمیته مربیان کشتی کشور و حوزه‌ی مدیریتی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی به تفکیک) در اولین فرصت پس از تامین منابع مالی مرتبط با اجرای این طرح نسبت به عملیاتی نمودن مفاد آن اقدام خواهد نمود.
هـ- دستورالعمل اجرایی این طرح از سوی دبیر فدراسیون کشتی به هیات‌های کشتی استان‌ها اعلام خواهد شد.
و- رتبه‌بندی یاد شده سالانه درباره‌ی مربیان سازنده و کشتی‌گیران برتر از سوی هیات‌های کشتی استان‌ها نیز بر مبنای دستورالعمل اجرایی موضوع بند “هـ” این طرح در انتهای سال فنی هر سال صورت خواهد پذیرفت.

 

 

درباره‌ی admin

حتما ببینید

hosseinmoosaloo1

مصاحبه اختصاصي کهن بوم با آقاي حسين موسي لو يکي از مربيان سازنده

بازدیدها: 1702  مصاحبه اختصاصي کهن بوم با حسين موسي لو از مربيان سازنده و زحمتکش …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *