خانه / کارشناسی / آموزش فنون کشتی / ارزش فنون با مقررات جديد كشتي

ارزش فنون با مقررات جديد كشتي

بازدیدها: 24

به نقل از سايت هيئت كشتي تهران: آقاي محمد ابراهيم امامي رئيس كميته داوران هيئت كشتي تهران اين قوانين و نحوه امتياز دهي را اينگونه بيان نمودند:

ارزش فنون درقوانين FILA
ورزش کشتي همانند ديگررشته هاي ورزشي ازقوانين ومقررات خاصي پيروي مي کند که بوسيله آن برنده وبازنده دريک مسابقه مشخص خواهند شد ومهمترين مبحث داوري کشتي ارزشيابي فنون توسط داوران مي باشد که دانستن آن براي مربيان ، کشتي گيران ، سرپرستان ، داوران وحتي تماشاچيان امري ضروري مي باشد بااين مقدمه کوتاه بصورت مختصرمي پردازيم به نحوه ارزشيابي فنون کشتي توسط داوران :

 1. داوران فنون کشتي را با امتيازات ( ۵و۳،۲،۱ ) ارزشيابي مي کنند.
 2. طبق مقررات فدراسيون بين المللي کشتي FILA   وبه جهت ترغيب کشتي گيران به اجراي فنون مختلف ريسک کننده ( مجري فن ) اگردراثراجراي فن خودش وبدون اينکه مدافع عکس العملي روي اوداشته باشد درخاک فرود آيد امتيازي ازدست نخواهد داد .
 3. چنانچه مهاجم براي اجراي فن خودش درحالت پل قرار گيرد فقط درشرايطي دوامتياز ازدست خواهد داد که مدافع اورا بلوکه کند و روي پل نگه دارد .
 4. کشتي گيري که درحين اجراي فن شانه هايش به تشک بخورد (‌ضربه آني )‌به حريف او دو‌ امتياز تعلق مي گيرد.
 5. اگر کشتي گيري به پشت حريف برود درشرايطي که علاوه برکف پاها سه نقطه ازبدن مدافع مثل دودست ويک زانو ، دوزانو ويک دست ويا دودست وسر با تشک درتماس باشد يک نمره به مهاجم مي دهند . ( شرايط خاک کردن )‌
 6. فنوني که درست اجرا شود ومدافع پرتاب شود ولي به خطرنرود يک نمره به مجري تعلق خواهد گرفت مانند اجراي فن تندروبه خطرنرفتن مدافع .
 7. هرگاه مهاجم بتواند حريف را به مدت حداقل ۵ ثانيه روي پل نگه دارد علاوه برامتياز آن فن يک نمره ديگربه او تعلق خواهد گرفت .
 8. وارد شدن پاي کشتي گيربه منطقه ايمني تشک يک نمره براي حريف مقابل دارد (تماس پا )
  تبصره: خروج پا درفضا ازتشک کشتي  بدون تماس با تشک  جزء خروج ازتشک محسوب نمي شود.
 9. اگرکشتي گيرمجري درکلينچ Ordered  hold درمدت ۳۰ ثانيه نتواند امتيازي کسب نمايد يک نمره به حريفش تعلق خواهد گرفت .
 10. هرگاه ازحالت خاک کشتي گير بتواند حريفش را به حالت خطر ببرد دو امتياز دريافت مي کند.
 11. هرگاه مدافع براثر انجام اعمال خطا مانع اجراي فن مهاجم شود يک اخطار به مدافع و دو‌ امتياز به مجري فن داده خواهد شد.کشتي گيري که از حالت ايستاده فني را اجرا نمايد وحريف را مستقيماً به خطرببرد (‌زيبا نباشد ) سه امتياز دريافت مي کند .
 12. هرفني که با بلند کردن حريف ازتشک درارتفاع کم انجام پذيرد ومدافع به خطربرود سه امتياز دارد.
 13. کليه فنون ايستاده پرتابي ويا فنوني که ازخاک شروع وبا شرط اينکه مدافع اززمين کنده شود ( کاملا ازتشک جدا شود )‌ وبا ارتفاع زياد حريف تابانده ومدافع مستقيماً به خطر رود پنج امتياز به مجري فن تعلق مي گيرد. مانند اجراي فن سالتو.
 14. اجراي يک فن ۵ امتيازي و يا دوفن ۳ امتيازي پايان بخش يک تايم ( period ) کشتي خواهد بود.
 15. تبصره :‌ داوردراين زمان نبايد روي پل يا حالت خطرکشتي را قطع نمايد .
 16. اخطارهاي داده شده به کشتي گيران به دليل فرارازتشک ، فرارازاجراي فن، ممانعت

ازشروع کشتي ، بکاربردن فن غيرمجازوحرکات غيراخلاقي بعد ازهراخطار به حريف مقابل يک يا دو امتياز تعلق مي گيرد.
توضيح:‌ براي فرار ازتشک درحالت خاک و يا موقعيت سرپا يک امتياز به مهاجم ويک اخطاربه مدافع مي دهند. ولي فرارازتشک درحالت خطردوامتياز براي مهاجم ويک اخطاربراي مدافع دارد.
موارد فوق الذکر مقرراتي است که فدراسيون بين المللي کشتي ( FILA ) قصد تغييرآنرا ندارد و مسلماً اشراف کامل به اين مقررات باعث هماهنگي بيشترمربيان داوران وکشتي گيران خواهد شد ودرنتيجه اعتراضات دررقابتها به حداقل خواهد رسيد .

درباره‌ی admin

حتما ببینید

دانلود کتاب آموزش کشتی- ناصر نوربخش

بازدیدها: 81 دانلود کتاب آموزش کشتی- ناصر نوربخش

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *