آداب جوانمردي

بازدیدها: 5

فتوت دار مي‌‌داني كه باشد              فتوت دار آن كو مهربان است

فتوت دار مي‌‌داني كه باشد                          فتوت دار آن كو مهربان است
فتوت دار آن كو عيب پوش است                     فتوت دار آن كو دل ستان است
اگر خود نيم ناني ملك دارد                           فتوت دار دائم ميزبان است
اگر خود ميهمان مست است و كافر                فتوت دار خاك ميهمان است

و جوانمرد بايد آن چهل صفت بد « كه در مقاله قبل توضيح داديم » را مبدل به اين چهل صفت خوب گرداند:

 • ۱- علم : يعني داراي دانش ، يقين و معرفت باشد.
 • ۲- حلم : يعني بردبارو شكيبا باشد، صبور باشد و از تندي و غضب به دور باشد.
 • ۳- عزت : يعني كاري كند كه عزيز ديگران شود و ارجمند و گرامي بماند.
 • ۴- كرم : يعني جوانمردي و بزرگواري وجود و بخشش داشته باشد.
 • ۵- سخاوت : يعني بخشندگي را پيشه خود كند.
 • ۶- ثبات : يعني پايداري، استواري داشته باشد و همواره برقرار باشد.
 • ۷- وقار :  يعني بردبار، سنگين و بزرگوار باشد .
 • ۸- وفا : يعني بجا آوردن وعده و نگهداري عهد و پيمان و پايداري در دوستي.
 • ۹- حيا : يعني شرم ، آزرم، پرهيز و خودداري از امري از بيم ملامت.
 • ۱۰- شفقت : يعني مهرباني ، دلسوزي، نرم دلي.
 • ۱۱- زهد : يعني پرهيزكاري و پارسايي ،بي اعتنايي بدنيا.
 • ۱۲- تقوي : يعني پرهيز و ترس از خدا و اطاعت امر او.
 • ۱۳- لطف : يعني نرمي، مهرباني و نيكويي كردن.
 • ۱۴- صلاحيت : يعني صالح بودن، در خود بودن و شايستگي.
 • ۱۵- ايثار : يعني ديگري را بر   خود برتري دادن و سود او را بر سود خود مقدم داشتن.
 • ۱۶- خوي نيك : يعني خوي خوش و رفتار خوب.
 • ۱۷- امانت : يعني امين بودن ، راستي و درستكاري.
 • ۱۸- ديانت : يعني آييين خداپرستي، هر آئيني كه اساس آن برخدا پرستي باشد .
 • ۱۹- حق شناسي : يعني توانايي شناخت راستي و درستي.
 • ۲۰- بي تكلفي : يعني به خود در انجام كاري مشقت و سختي ندادن براي جور ديگر نشان دادن خود .
 • ۲۱- تواضع : يعني فروتني كردن و براي احترام كسي از جابرخاستن.
 • ۲۲- صدق : يعني راستي و درستي .
 • ۲۳- صفا : يعني خوشي و خرمي، خلوص و يكرنگي، روشني، پاكي و رونق .
 • ۲۴- مرحمت : يعني مهرباني كردن، بخشايش و احسان.
 • ۲۵- انعام : يعني بخشيدن چيزي به كسي از راه نيكو كاري، بخشش شخص بزرگ به كوچك تر.
 • ۲۶- دعا : يعني اهل طلب آموزش و خواندن و نيايش پروردگار باشد و باتصزع با خداوند به راز و نياز بپردازد.
 • ۲۷- احسان :يعني نيكي كردن، نيكويي كردن در باره كسي، نيكي و بخشش نمودن .
 • ۲۸- صبر : يعني داراي بردباري و شكيبايي باشد.
 • ۲۹- شكر : يعني سپاسگزاري كردن، سپاس داشتن .
 • ۳۰- تسليم : يعني گردن نهادن به امر خدا و واگذار كردن و سپردن امور به خدا .
 • ۳۱ – رضا : يعني خوشنودي و خرسندي.
 • ۳۲- توكل : يعني كار خود را به خدا واگذارش كردن و به اميد خدا بودن .
 • ۳۳- قناعت : يعني راضي بودن به قسمت خود و خوشنودي نفس است به آنچه از روزي و معاش قسمت او مي‌شود.
 • ۳۴- مجامله : يعني نيكويي و خوش رفتاري كردن و خوش آمدگويي كردن.
 • ۳۵- ايمان : يعني اطمينان داشتن ، يقين و باور .
 • ۳۶- اسلام : يعني داخل شدن در صلح و آشتي ، داخل در دين يكتاپرستي .
 • ۳۷- محبت : يعني دوستي نمودن به ديگران .
 • ۳۸- خدمت : يعني كاركردن براي كسي ، چاكري نمودن .
 • ۳۹- محرميت : يعني خودي و خويشي نمودن با ديگران و رازدار بودن .
 • ۴۰- رياضت : يعني سختي كشيدن براي تهذيب نفس و كسب اخلاق خوب و تقويت جسم.

و پهلوان بايستي مخصوص شود به اين چهل صفت و صفاتي كه به اين چهل صفت مانند است و اين معني در چهل سالگي كامل شود و چون مرد راهروي حق را چهل سال تمام شود اگر نبي است نبوت به او فرود آيد و اگر ولي است ولايت ولي حامل ولايت وقتي گردد كه به اين چهل صفت حميده مخصوص گردد.
فتوت چيست ترك جهل كردن                                                          كه جاهل در فتوت بد گمان است
فتوت چيست در بازار معني                                                               ز اخلاق حميده كاروان است
فتوت اعتماد عقل و قلب است                                                             فتوت استواي جسم و جان است

عبدالحسين ديده ور

درباره‌ی admin

حتما ببینید

نتایج مسابقات ورزشهای زورخانه ای و کشتی پهلوانی

بازدیدها: 33رقابتهاي مهارتهاي فردي زور خانه‌اي و كشتي پهلواني كشور روز جمعه در شيراز با …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *