خانه / بزرگان کشتی / بزرگان و پیشکسوتان داخلی / مهدیزاده مردی از جنس ادب و تواضع ۲

مهدیزاده مردی از جنس ادب و تواضع ۲

بازدیدها: 96

همه مي دانند منصور مهدي زاده سه بار در سالهاي ۱۹۶۱، ۱۹۶۲ ، ۱۹۶۵ ، قهرمان جهان شد و در شمار ۳طلايي هاي تاريخ كشتي ايران است. اما اينكه بعد از آن ناكامي در المپيك ۱۹۶۰ رم با وجود شايستگي كامل براي دريافت مدال آنچه بر او در المپيك ۱۹۶۴  توكيو رفت قابل توجه است كه در ذيل به شرح كشتي ها و دلاوريهاي او در بازيهاي المپيك توكيو بپردازيم كه هر دلي را به درد مي آورد.

در اين المپيك ۱۹۶۰ رم مهدي زاده با حسن كنگور ترك مساوي كرد و كنگور قهرمان المپيك شد و مدال طلا گرفت. همچنين درمسابقات جهاني ۱۹۶۳ صوفيه بلغارستان مهدي زاده كشتي ها را بي شكست به پايان رساند. حتي آناتولي آلبول حريف ديرينه جهان پهلوان تختي را نيز با امتياز شكست داد ،در همانسال آلبول مدال نقره گرفت و مهدي زاده بدون رويا روئي با پروادن گار جيف به مدال برنز رسيد و مدال طلا نصيب گارجيف از بلغارستان شد.
قبل از المپيك توكيو مهدي زاده و تختي بيشتر مواقع با هم تمرين مي كردند و تختي و عباس زندي اعتقاد داشتند كه بايد مهدي زاده در المپيك توكيو قهرمان شود ولي تقدير و سرنوشت جور ديگري رقم خورد.
در المپيك توكيو، مهدي زاده با غلبه بر دارنده مدال طلا (‌پروادن گارجيف) از بلغارستان برنده مدال نقره (حسن كنگور ) از تركيه و شكست دادن چندين حريف ديگر و تنها يك مساوي با نقر سوم ( دانيل براند) از آمريكا خود نفر چهارم المپيك شد .
در آن سالها مقررات كشتي سخت و پيچيده و در عين حال نا عادلانه بود و درهر دوره از مسابقات المپيك و جهاني مي شد مشاهده كرد كه كشتي گيراني بدون شكست از دور مسابقات حذف مي شدند و يا بر عكس بودند.
كشتي گيراني كه حتي در فينال هم با باخت يا مساوي روي سكو مي رفتند و مدال هم مي گرفتند.
موضوع مهم درمورد منصور مهدي زاده در المپيك توكيو آن بود كه او نتوانست قبل از رويا رويي با حسن كنگور از تركيه و يا گارجيف از بلغارستان يكي از حريفان خود را ضربه فني كند در نتيجه در فينال با دانيل براند حريف آمريكائي مساوي كرد و صاحب شش نمره منفي شد ونتوانست مدال بگيرد.
تازه بعد از مساوي شدن كشتي هر دو حريف را بروي باسكول بردند و وزن كشتي نمودند بدليل اينكه هر دو حريف از نظر امتياز يكسان بودند ولي در لحظات وزن كشي اين دانيل براند آمريكائي بود كه از مهدي زاده سبكتر بود و به مدال برنز المپيك رسيد.
به كارنامه مهدي زاده در المپيك ۱۹۶۴ توكيو مي نگريم تا به ارزش كشتي هاي او پي ببريم:
۱- گزاهولوسي حريف مجارستاني را با امتياز ۰-۲ مغلوب كرد .
 2- با دانيل براند آمريكايي مساوي كرد .
۳- بر رودلف كوبلت از سوئيس با امتياز پيروز شد.
۴- كارخارق العاده مهدي زاده از اين دور آغاز شد كه وي موفق شد حسن كنگور از تركيه را با اميتاز شكست دهد.
( در اين مرحله، امتياز منفي مهدي زاده ۵ شد و نمره منفي حسن كنگور ۴ بود)
۵- مهدي زاده، پروادن گارجيف بلغاري قهرمان المپيك را با امتياز مغلوب نمود و بدون باخت ( باشش نمره منفي از جدول كنار رفت ).
مهدي زاده قبلا نيز بارها بر گارجيف و كنگور پيروز شده بود .
اين بود سرنوشت ناگوار منصور مهدي زاده در المپيك توكيو، كه شايد مثل آن در تاريخ كشتي كمياب و حتي بي نظير باشد. مهدي زاده يكي از مقتدرترين كشتي گيران جهان بود كه در مسابقات رسمي و غير رسمي بر نامدارترين قهرمانان دنیا و المپیك، از جمله پروادن گارجيف از بلغارستان، حسن كنگور از تركيه، بوريس گورويج و آقابيگيان از شوروي، احمد آييك از تركيه،گزاهولوسي از مجارستان، آناتولي آلبول از شوروي، شوئيچي گاونو از ژاپن، هانس آنتونسون از سوئد، فرانسيس بالواز روماني و خيلي ديگر از قهرماناني كه هر كدام چندين مدال رنگارنگ المپيك و جهان را در آرشيو افتخارات خود دارند پيروز شده است .
افتخارات خود دارند پيروز شده است .
درمسابقات جهاني توليدو آمريكا سال ۱۹۶۲ مهدي زاده در وزن ششم كشتي هاي بسيار خوبي گرفت و بر چند قهرمان نامي جهان در وزن ۸۷ كيلو گرم غلبه كرد و طي ۳  شب هفت بار كشتي گرفت كه چهار كشتي آخري در روز سوم مسابقات انجام شد و بدين ترتيب توانست مقام قهرماني جهان را حفظ كند. او قبل از حسن كنگور با بوريس گورويچ از شوروي روبرو شد و نامبرده را با امتياز شكست داد، لازم به توضيح ميباشد درسال ۱۳۴۰ در شوروي در مسابقات دوستانه تيم كشتي ايران با تيم كشتي شوروي بوريس گورويچ دوشب متوالي تختي را با امتياز شكست داد. ولي تختي در شب اول مسابقات جهاني يوكوهاما (ژاپن) توانست گورويچ را شكست دهد.
مهدي زاده دركشتي فينال با آنكه از حسن كنگور بيشتر نشان ميداد، اما چون نتيجه مساوي كشتي براي مقام قهرماني مهدي زاده كافي بود پس همان كار را انجام داد و قهرمان جهان شد.
مهدي زاده در دور اول : استكل كانادايي را با امتياز برد
مهدي زاده در دور دوم : پروادن گارجيف بلغاري را ضربه فني كرد
مهدي زاده در دور سوم : گزاهولوسي مجاري را با امتياز شكست داد
مهدي زاده در دور چهارم : فرانسيسكو بالو از روماني را با امتياز برد
مهدي زاده در دور پنجم : قهرمان ژاپن شوئيچي كاوانو را با امتياز برد
مهدي زاده در دور ششم : بوريس گورويچ از شوروي را با امتياز مغلوب كرد
مهدي زاده در دور هفتم : با حسن كنگور از تركيه كشتي را مساوي كرد و به مدال طلا رسيد
مهدي زاده سال ۱۹۶۳ مسابقات جهاني صوفيه بلغارستان در وزن ۸۷ كيلوگرم مدال برنز گرفت. در اين مسابقات بر احمد آئيك از تركيه كه بعدها قهرمان جهان و المپيك شد پيروز شد و آناتولي آلبول روسي را هم شكست داد و بدون كشتي با نفر اول جهان يعني پروادن گارجيف به مقام سوم رسيد و مدال برنز گرفت. در حالي كه آلبول مدال نقره گرفت ! احمدآئيك در مسابقات جهاني صوفيه عنوان پنجم را به دست آورد.
 سال ۱۹۶۵ مسابقات جهاني منچستر در وزن ۸۷ كيلوگرم برنده مدال طلا شد. در اين مسابقات فرانسيسكو بالو از روماني دوم شد و پروادن گارجيف از بلغارستان سوم. در همين وزن شوتالوميدزه از شوروي كه بعدها قهرمان المپيك و جهان شد به مقام چهارم رسيد و گزاهولوسي از مجارستان كه از سال ۱۹۶۱ همچنان در ميدان حضور داشت عنوان پنجم را با واين باگمن آمريكايي شريك شد.
مسابقات جهاني سال ۱۹۶۶ توليدو آمريكا مهدي زاده پس از چندين دوره كشتي با رقيبان بلغار و ترك و مجار و پس از مساوي نمودن با حريف روس از جدول بيرون رفت و عنوان چهارم جهان را كسب كرد. همان سال در بازيهاي المپيك آسيايي ۱۹۶۶ بانكوك با كشتي هاي خوبي كه گرفت مجدا توانست مدال طلاي بازيهاي آسيايي بانكوك را به دست آورد.
مهدي زاده در بازيهاي المپيك ۱۹۶۸ مكزيكو براي آخرين بار در تيم ملي كشتي ايران شركت كرد. در آن بازيها آنقدر از مسئولين وقت فدراسيون كشتي و سازمان تربيت بدني بي محبتي  ديد كه حتي در روز افتتاح مسابقات المپيك پرچم مقدس كشور را از كاپيتان تيم كشتي ايران ( مهدي زاده ) گرفتند و نگذاشتند كه در افتتاح مسابقات او با پرچم ايران رژه برود ( در المپيك ۱۹۶۴ توكيو (ژاپن) همين بلا را سرغلامرضا تختي آوردند و درست روز رژه و افتتاح مسابقات المپيك پرچم را از او گرفتند و به او تكليف نمودند كه بايد داخل صف قهرمانان رفته و رژه برود و او هم بخاطر مردم ايران و روح بزرگي كه داشت اينكار را انجام داد ).
همين نا ملايمات در مكزيكو باعث شد كه مهدي زاده در جريان كشتي اول خود با فرانسيسكو بالو از روماني دچار تنگي نفس و انسداد قلبي شود و به بيمارستان انتقال داده شد و نتوانست درصحنه بماند. اين سومين المپيك براي مهدي زاده و پايان افتخار كشتي براي او بود…..
عباس زندي، قهرمان جهان و پهلوان كشور گفت : قهرمان جهان قويتر از مهدي زاده هرگز نديدم.
عباس زندي همان كه شگفت ترين نتيجه ممكن را در مسابقات جهاني ۱۹۵۴ توكيو با بدست آوردن مدال طلاي وزن ششم بدست آورد، شهره خاص و عام است، پهلوان ۳ سال و صاحب بازوبند پهلواني و حاضر در ۳ المپيك ۱۹۴۸ لندن، ۱۹۵۲ هلسينگي، ۱۹۵۶ ملبورن (استراليا) وقتي در بازيهاي المپيك ۱۹۶۴ توكيو و ۱۹۶۸ مكزيكو بعنوان سرمربي افتخار همراهي و همگامي ملي پوشان نصيبش شد فرصت كافي داشت تا مهدي زاده را زير ذره بين بگذارد. او در باره مهدي زاده اي كه روز چهارم اكتبر ۱۹۶۴ بر دارندگان مدالهاي طلا و نقره وزن ششم غلبه كرد بعدها گفت، من يك كشتي گير سنگين وزن بودم و در سه المپيك هم در ميدان مبارزه با قوي ترين حريفان ۷۹، ۸۷ كيلوگرم مبارزه كردم، مبارزه ها را ديدم و همه را مورد سنجش قرار دادم ولي وقتي در تراز وي قياس و برابري مهدي زاده را با آنها در كفه قياس قرار مي دهم، هيچ كس را قويتر از منصور نديدم. او كشتي گيري بود فوق العاده نيرومند كه اجازه نمي داد كسي به حد و مرز او نزديك شود، اگر از او فقط سه مدال طلا در ويترين افتخاراتش مشاهده مي شود آنرا نشانه برتري حريفان ندانيد. او بواسطه وزن كم كردن ( ۱۴ كيلو ) و مسائل حاشيه اي نتوانست شمار مدالهاي قهرماني خود را بالا و بالاتر ببرد.
توفيق روز افزون براي مهدي زاده و خانواده محترمش و كليه قهرمانان و خانوادهاشان را از ايزدمنان خواستاريم.

یادمان های تصویری

سكوي وزن ششم مسابقات جهاني سال ۱۹۶۳ صوفيه بلغارستان در آنسال منصور مهديزاده بدون كشتي با گارجيف قهرمان وزن جهان با پيروزي بر آناتولي آلبول از شوروي و مساوي با بالو از روماني بروي سكوي سوم ايستاد و از بخت بد ناليد و گريه كرد.
۱- پروادن گارجيف از بلغارستان مدال طلا
۲- آناتولي آلبول را شوروي مدال نقره
۳- منصور مهديزاده از ايران مدال برنز

براستي كه هر دو جهان پهلوان اند و هر دو قهرمان جهان

و هر دو كاپيتان تيم ملي كشتي ايران، منصور مهديزاده و غلامرضا تختي

سال ۱۳۴۰ تركيه (آنكارا) تيم كشتي ايران قهرمان ارتشهاي جهان ايستاده از راست بچپ: محمد ايراني ( دبيرفدراسيون ) محمد آهنچي ، منصور سرداري- منوچهر قره گزلو ( رئيس فدراسيون كشتي )، محمد علي صنعت كاران، قاسم قائمي، منصور مهديزاده ، ناصرگيوه چي (مربي ) نشسته از راست:
پرويز سيروس پور، جبار بايرام جهاني، محمد پذيرائي – عباس زندي و عزيزكياني

قهرمان تيم ملي كشتي آزاد ايران كه در المپيك ۱۹۶۴ توكيو ( ژاپن ) شركت كردند از راست بچپ عبارتند از : غلامرضا تختي ، منصور مهديزاده، محمد علي صنعت وكاران، عبدالله موحد. نشسته از راست محمد ابراهيم سيف پور، عبدالله خدابنده، سيدعلي اكبر حيدري

در فاصله استراحت كشتي هاي تختي، منصور مهديزاده بعنوان كوچ تختي را راهنمائي مي نمود

بازيهاي المپيك آسيائي سال ۱۹۶۶ بانكوك
تيم كشتي ايران و همراهان ايستاده از راست بچپ محمود ملا قاسمي ( داور) ، محمود مغزي پور، منصور مهديزاده ، منصورمهدي زاده ، منوچهرقره گزلو(رئيس فدراسيون ) سيد محمدخادم حقيقت ( نائب رئيس فدراسيون) اسكندرفيلابي، عبدالله موحد واستاد رحمت الله غفوريان ( مربي ) نشسته از راست محمدعلي فرخيان، سيدعلي اكبر حيدري، محمدابراهيم سيف پور و سيد حسين تهامي


عباس زندي، قهرماني كه در ۱۸ سالگي صاحب بازوبند پهلواني گرديد و چندين مرتبه قهرمان جهاني و قهرمان بازيهاي آسيائي و پهلوان پايتخت و سالها مربي تيم كشتي ايران و بدفعات متوالي با مهديزاده تمرين مي‌كرد.

درباره‌ی admin

حتما ببینید

آقا تختی خریدنی نبود…

بازدیدها: 5561  در چهل و سومین سالگرد جهان پهلوان تختی ، مطلبی به قلم مرحوم پهلوان …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *